Najważniejsze informacje

29.05.2014

Radni Gospodarności o działaniach Przewodniczącego

To oświadczenie miało być wygłoszone podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Nie zostało wygłoszone bo nie pozwolił na to przewodniczący. 

Oświadczenie radnych klubu Gospodarność

       Minął miesiąc od zakończenia batalii wyborczej w największej rumskiej spółdzielni mieszkaniowej –SM Janowo. W wyborach, w których wyłoniono nową Radę Nadzorczą spółdzielni,  starły się dwa obozy. Jeden z tych obozów był organizowany i wspierany przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej M. Pasiecznego. Wspierany  nieoficjalnie,  podczas zamkniętych  spotkań w zaciszu restauracji.  Obóz wspierany przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi  poniósł dotkliwą porażkę w tych wyborach  nie zdobywając  ani jednego z 11 możliwych do zdobycia  mandatów. 

       Niespełna miesiąc po tych wyborach Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan  M. Pasieczny w dalszym ciągu wspiera  obóz przegranych,  próbując wywołać kolejną wojnę polsko-polską wśród mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. Wspiera działania, m.in. zmierzające do powstania stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Mieszkańców Janowa – w skrócie SM Janowo, z adresem strony internetowej smjanowo.pl. Są to działania zmierzające do zagmatwania i zamazania obrazu naszej rzeczywistości, poprzez podszywanie się pod szyld,  od 35 lat kojarzony ze Spółdzielnią Mieszkaniową Janowo w Rumi. Samo wsparcie przez Pana Przewodniczącego próby zawłaszczenia nazwy SM Janowo, uznać należy za działania niegodne osoby zaufania publicznego. 

      W dniu 23 maja, nowa Rada Nadzorcza, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, spotkała się ze swoimi kontrkandydatami w niedawnych wyborach do RN spółdzielni czyli z grupą wspieraną przez p. Przewodniczącego. Przeprowadzono rzeczową dyskusję o problemach nurtujących mieszkańców Janowa, której konkluzja końcowa jest taka, że nie ma pomiędzy RN i grupą wspieraną przez Pana Przewodniczącego  istotnych różnic w żadnej ważnej dla mieszkańców Janowa sprawie. 

      Dla uważnych obserwatorów naszej rumskiej sceny politycznej jest jasne, że działania Pana Przewodniczącego Rady nie są wynikiem troski o mieszkańców spółdzielni a są sprytną próbą  wykorzystania grupy mieszkańców do celów własnej kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach samorządowych.  

      Pragniemy przypomnieć Panu Przewodniczącemu,  że zadaniem przewodniczącego rady jest, cytuję „wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady” (cytat z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990, tekst jednolity Dz. U. 2013.594 j.t.). Ważnym, dodatkowym  faktem w tej sprawie jest to, że Przewodniczący Rady  nie jest ani członkiem ani nawet mieszkańcem Spółdzielni Mieszkaniowej  Janowo.

      W tym kontekście wydają się być kompletnie nieuzasadnione zarzuty, podnoszone przez grupę Pana Przewodniczącego, dotyczące udziału w Walnym Zebraniu SM Janowa Pani Burmistrz E. Rogali Kończak.  Pragniemy wyjaśnić, ze to Burmistrz Miasta zgodnie z  wyżej cytowaną ustawą o samorządzie gminnym, cyt. „kieruje sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz”. Od niepamiętnych czasów na wszystkie  Walne Zebrania SM Janowo byli zapraszani burmistrzowie miasta, i wszyscy przychodzili.  Był więc wielokrotnie burmistrz Jan Klawiter, był burmistrz T.Wolski, była burmistrz E. Rogala Kończak. Obecna  Pani Burmistrz (od ponad 30 lat jest członkiem SM Janowo) zawsze - nawet gdy nie była burmistrzem, była obecna na Walnych Zebraniach. Wszyscy zapraszani Burmistrzowie dostawali  prawo głosu podczas Walnego Zebrania i z tego prawa zawsze korzystali. Z tego samego  prawa skorzystała także w tym roku Pani Burmistrz E. Rogala Kończak. 

Pragniemy podkreślić, że:

• publiczny udział Pani Burmistrz w Walnych  Zebraniach największego podmiotu gospodarczego miasta jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa zrzeszająca ponad 4000 członków jest jak najbardziej działaniem legalnym, zgodnym z prawem,    zgodnym z wieloletnią tradycją i zgodnym z dobrym obyczajem.  

• niedopuszczalnym nadużyciem władzy są natomiast nieoficjalne, zamknięte, odbywane w zaciszu restauracji  spotkania Przewodniczącego Rady Miasta z wybraną  grupą mieszkańców w sprawach wewnętrznych spółdzielni mieszkaniowej. Takie działania uznajemy  nie tylko za niezgodne z ustawą samorządową (jak już cytowaliśmy - zadaniem przewodniczącego rady jest „wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady”) ale także za niezgodne z tradycją,  niezgodne z dobrym obyczajem –po prostu nieetyczne.    

I mamy jeszcze jedno pytanie do Pana Przewodniczącego M. Pasiecznego.  Jaki był koszt i skąd pochodziły pieniądze  na sfinansowanie kilku tysięcy kolorowych ulotek wyborczych grupy wspieranej przez Pana Przewodniczącego? 

                                               Radni  Klubu  Gospodarność


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.