Najważniejsze informacje

16.05.2014 HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH GOSPODARNOŚĆ

Klub radnych  "Gospodarność", przypomina, że wszyscy radni Rady Miejskiej Rumi, w tym  koalicji PO-PiS, Gospodarności  a także pani Burmistrz, w uroczyście  złożonym ślubowaniu  zobowiązali  się do działania dla dobra mieszkańców naszego miasta.  

. Przysłowie mówi, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje i że  przysłowia są mądrością narodu.

Pragniemy przypomnieć, że zgodna współpraca Rady Miasta z Burmistrzem w  poprzedniej kadencji doprowadziła do tego, że miasto Rumia, wg niezależnych rankingów ogólnopolskich, było najlepiej zarządzanym miastem w województwie pomorskim i uplasowało się na  bardzo wysokim, 13 miejscu w Polsce. 

Pragniemy przypomnieć, że zarówno Rada Miasta jak i Burmistrz są organami  gminy wybranymi w wolnych, demokratycznych wyborach przez mieszkańców naszego miasta. Społeczeństwo naszego miasta oczekuje  zgodnej współpracy pomiędzy Radą Miasta i Burmistrzem oraz realizacji programu budowy dróg, tak mocno akcentowanego w kampanii wyborczej przez  wszystkie ugrupowania oraz Panią Burmistrz. W kwestii inwestycji drogowych i budowy dróg w mieście, naszym zdaniem, nie ma żadnych rzeczywistych powodów do nieporozumień pomiędzy RM i Burmistrzem,  poza ustaleniem kolejności ich budowy. Wzywamy Radnych koalicji PO-PiS do publicznej debaty nad zasadami ustalania kolejności budowy ulic oraz do stworzenia, znanego wszystkim mieszkańcom -harmonogramu budowy tych ulic. Jednocześnie wyrażamy swoje przekonanie, że o kolejności budowy powinna decydować przede wszystkim ważność dla układu komunikacyjnego  miasta  oraz uwarunkowania  techniczne i administracyjne terenów pod ich budowę.  Pragniemy podkreślić, że  bardzo potrzebny parking wzdłuż ulicy Dębogórskiej -przy rynku, jest także elementem systemu komunikacyjnego miasta. 

Wyrażamy swoje niezadowolenie z faktu, że na linii koalicja PO-PiS –Burmistrz  obserwujemy stałe wytykanie sobie nawzajem popełnionych błędów, jak i przypisywanie wyłącznie własnym działaniom wszelkich sukcesów. Doprowadziło to do kuriozalnego stanu, w którym mamy nadmiar pieniędzy w kasie miasta i jednocześnie najniższy od lat poziom inwestycji  drogowych! 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że celem takich działań naszych kolegów z PO-PiS jest,  doprowadzenie do sytuacji,  w której nie zostanie wykonany budżet miasta a winą za to zostanie obarczona Burmistrz. Efektem dalszym będzie zapewne nieudzielanie absolutorium  oraz podjęcie próby referendum w sprawie odwołania Burmistrza...lub rady Miasta. 

Klub radnych Gospodarność uważa takie działania naszych kolegów radnych z koalicji PO-PiS za -w najwyższym stopniu szkodliwe dla mieszkańców naszego miasta. Prowadzą one do opóźnienia  realizacji inwestycji drogowych miasta oraz  są sprzeczne z treścią naszego ślubowania. 

Wzywamy naszych kolegów radnych z koalicji PO-PiS do odrzucenia osobistych uprzedzeń  i przystąpienia do rzeczywistej współpracy z panią Burmistrz  w celu realizacji programu rozwoju Rumi. 

Klub radnych Gospodarność deklaruje, gotowość do  współpracy ze wszystkimi. Gotowi jesteśmy wspierać wszystkie dobre pomysły bez względu na to od kogo pochodzą. Mamy nadzieję, że wszyscy chcemy aby  „wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej” a  Rumia  w roku obecnym wskoczyła do pierwszej dziesiątki miast najlepiej zarządzanych w Polsce. Stać się tak może wyłącznie przy zgodnej współpracy wszystkich ze wszystkimi. Klub radnych Gospodarność, po raz trzeci,  deklaruje wolę takiej współpracy. 

Aleksander Kubina, Henryk Grinholc, Andrzej Potulski, Józef Chmielewski,

Jarosław Szreder, Tadeusz Piątkowski, Zbigniew Rachwald.

PS. Wyniki wyborów parlamentarnych, w których startował przewodniczący skłóconej  Rady Miasta i przegrał z sympatyczną ale mało znaną panią Kłosin, od niedawna mieszkającą w Rumi, potwierdzają w pełni tezę, że droga sporów i waśni jest drogą do nikąd! W każdej płaszczyźnie. Także w kontekście następnych wyborów samorządowych czy parlamentarnych. Panie przewodniczący, hałaśliwe kłótnie pomiędzy koalicją PO-PiS i Burmistrzem, nie tylko hamują rozwój naszego miasta ale zabijają także młodą, polską demokrację, zniechęcając wielu ludzi do władzy i do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym miasta. 

PS do PS

To oświadczenie wygłoszone zostało podczas jednej z sesji w 2008 roku...Nic dodać, nic ująć, historia kołem się toczy... Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.