Najważniejsze informacje

25.04.2014 INICJATYWA RADNEGO GOSPODARNOŚCI

Zmiany w budżecie

Na ostatniej sesji dzięki staraniom radnego „Gospodarności” Józefa Chmielewskiego dokonano zmian w uchwale budżetowej na ten rok.

Z inicjatywy radnego zwiększono zaplanowane wydatki na modernizacje w parku miejskim w Janowie, czyli tzw. Parku Żelewskiego. Kwota na ten cel została zwiększona z 15 tys. zł do 60 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na utwardzenie głównego ciągu pieszego wiodącego przez cały park. Dotychczasowa miękka nawierzchnia zostanie pokryta kostką brukową.

Tegoroczne prace są elementem szerszej modernizacji i upiększania parku, które planowane są na kolejne lata.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.