Najważniejsze informacje

12.03.2014 REMINISCENCJE OSTATNIEJ SESJI RM

Które drogi zbudować szybciej?

Od wielu lat w Radzie Miasta trwa spór o to które drogi budować i w jakiej kolejności.  Granica tego konfliktu, tak się składa, przebiega pomiędzy radnymi „Gospodarności” oraz radnymi nowej koalicji : PiS, Samorządności i PO. 

W czym tkwi istota problemu? Według radnych „Gospodarności” w pierwszej kolejności należy budować drogi zbiorcze, obsługujące swoim zasięgiem całe dzielnice czy duże rejony, poprawiające warunki komunikacyjne i życiowe dużej liczby mieszkańców oraz także te, których budowa otworzy możliwości realizacji ulic sąsiednich. Przykładem może być ul. Konopnickiej, która jest ulicą zbiorczą dla bardzo dużego obszaru Lotniska czy też, krótka ale ważna dla systemu komunikacyjnego miasta,  ul. Sopocka, która wreszcie połączy komunikacyjnie obszar Starej Rumi z Janowem i kierunkiem na Gdynię. Innym przykładem jest budowa kolektora deszczowego i ulicy Kazimierskiej, co umożliwi w przyszłości realizację ulic sąsiednich poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia wód opadowych z tych ulic.  

Taki tok myślenia i działania jest torpedowany przez nową, egzotyczną koalicję PiS, PO i Samorządności. Ci egzotyczni koalicjanci posiadając większość 1 głosu w Radzie wprowadzili do budżetu miasta  ul. Płk. Dąbka,  Marynarską i Hetmańską. Przy całym szacunku do mieszkańców tych ulic, ulice te mają charakter  lokalny, i nie poprawiają układu komunikacyjnego dzielnicy czy mieszkańcom ulic sąsiednich. Pikanterii tej sprawie, forsowanej przez radnych egzotycznej koalicji dodaje fakt, że  przy ul. Płk. Dąbka mieszka radny K. Klawiter - Samorządność, przy ul. Marynarskiej – radny A. Januszewski – PiS, przy ul. Hetmańskiej – radna M. Bochniak – Samorządność…

Przypominamy, że budowa dróg lokalnych jest możliwa także poprzez inicjatywy społeczne. Po założeniu komitetu społecznego i zebraniu przez zainteresowanych mieszkańców wymaganej  kwoty pieniędzy istnieje możliwość przyspieszenia budowy takiej ulicy i wprowadzeniu jej do budżetu miasta celem jej realizacji. Jednak o takim rozwiązaniu radni egzotycznej koalicji nie chcą w ogóle słyszeć. Wnioskowane przez nich ulice mają być wykonywane w 100 %  z pieniędzy gminy. W konsekwencji spowoduje to odsunięcie budowy dróg zbiorczych, bardzo ważnych dla układu komunikacyjnego miasta, rozwiązujących problemy dla dużej ilości mieszkańców miasta - na dalszą, bliżej nieokreśloną perspektywę. 

Przykład ten pokazuje jak to radni z opcji większościowej PiS, Samorządność, PO świadomie i z zaangażowaniem walczą o  dobro gminy i jej mieszkańców. 

                                                                           J. ChmielewskiPozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.