Najważniejsze informacje

10.03.2014 KLAWITER ZGŁASZA ...KLAWITERA

„Koalicja stołków?” -nowe standardy demokracji

 

Podczas ostatniej sesji doszło do kolejnych zmian personalnych w łonie Rady Miasta. Powołano nowego v-ce przewodniczącego Rady oraz odwołano i powołano nowych przedstawicieli w Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz Związku Doliny Redy i Chylonki. Wszystkie stanowiska i funkcje obsadzili przedstawiciele egzotycznej...„Koalicji Stołków".  

Związek Doliny Redy i Chylonki między innymi odpowiada za jakość i ceny wody w naszym mieście. Dotychczas przedstawicielem był radny Chmielewski, na co dzień prezes spółdzielni mieszkaniowej –czyli największego odbiorcy wody w naszym mieście. Związek Komunikacyjny zajmuje się komunikacją. Komunikację w mieście ma wpisaną do zakresu swoich  obowiązków v-ce burmistrz ds. gospodarczych Krzysztof Brzezicki.  

Radni nowej egzotycznej koalicji,  postanowili, ze w Związku  Doliny Redy i Chylonki, zamiast przedstawiciela największego odbiorcy wody w mieście,  będzie nas reprezentował radny Januszewski, nauczyciel W-F-u. Postanowili, że w Związku Komunikacyjnym, zamiast burmistrza ds. gospodarczych,  będzie nas reprezentował radny K. Klawiter, nauczyciel historii, zajmujący się także rolnictwem. 

Ciekawostką jest fakt, że wniosek o powołanie K. Klawitera zgłosiła Komisja Gospodarcza, której przewodniczącym jest  K. Klawiter. Jak myślicie, kto podczas sesji zgłosił tę kandydaturę? Ano osobiście radny K.Klawiter…. To takie nowe standardy  egzotycznej koalicji. 

PS  Obecni koalicjanci  unikają stwierdzenia,  ze stanowią koalicję, wręcz publicznie temu zaprzeczają. Co zatem ich połączyło? Chęć zdobycia stołków?. Wszystkich i za wszelką cenę?. Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.