Najważniejsze informacje

23.02.2014 SPRAWY RODZINY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek 27 lutego br. odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematem przewodnim obrad będą sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście. Radni wysłuchają także sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi oraz Komisji d.s. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.30, w sali nr 100 Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

Porządek obrad


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.