Najważniejsze informacje

31.01.2014 RUMSKIE ABSURDY...ALE CZY TYLKO?

Słup radnego Klawitera

Przed rezydencją radnego Kazimierza Klawitera, mieszczącej się przy ul. Płk. Dąbka, stoi sobie słup energetyczny. I jak się okazuje bardzo on radnemu od dawna wadzi i chciałby go usunąć. Jednakże słup znajduje się w gestii zakładu energetycznego i za jego usunięcie lub przestawienie trzeba byłoby zapłacić niemało. Więc  radny wraz z małżonką założyli komitet obywatelski i zgłosili się do urzędu by w ramach tzw. inicjatyw lokalnych usunąć tenże słup. Bo wtedy co najmniej połowę kosztów poniosłoby miasto.  Jak się okazało, w tej formie usunięcia przeprowadzić się nie da, bo – zgodnie z uchwałą naszej Rady Miejskiej - inicjatywy lokalne dotyczą generalnie tworzenia nowych przedsięwzięć: dróg, kanalizacji, sieci, a już na pewno nie dotyczą prac o charakterze raczej remontowym na drogach. Inaczej mówiąc burmistrz po prostu nie mogła zrealizować pomysłu radnego, gdyż wtedy złamałaby obowiązujace prawo.

Ulica płk. Dąbka jest nieutwardzona, wiadomo, że gdy będzie ona budowana – słup zostanie zlikwidowany lub przeniesiony w ramach tej inwestycji, bo nie ma powodu, by tkwił na nowo położonym chodniku. Ale ulice buduje się w miarę posiadanych środków, a pan radny dłużej czekać nie chciał.

Tak więc radny Klawiter argumentów i odmowy nie przyjął, za to złożył skargę na działalność pani Burmistrz. A w związku z tym, że obecnie koalicja rządząca Samorządność-PO-PiS (której prominentnym członkiem jest radny Klawiter) ma w rumskiej Radzie większość, to jak można się domyślić, skarga okazała się być zasadną - mimo negatywnej opinii prawnej... Radni uznali, że usunięcie słupa „w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo ruchu komunikacyjnego i pieszego” (sic!). Co prawda, jak widać na załączonym zdjęciu, słup nie wygląda,  by był niebezpieczny [znacząco!] – szczególnie dla pojazdów jadących ulicą, ale kto tam go wie…

I jeszcze taka ciekawostka. Zanim uchwała o zasadności skargi trafiła pod obrady Rady, tworzyła ją Komisja Rewizyjna, której radny Klawiter jest członkiem. I na posiedzeniu Komisji radny Klawiter (mimo wieloletniego doświadczenia samorządowego – co nie raz podkreślał) głosował za własnym wnioskiem (skargą), w swoim interesie, czego wyraźnie zabrania art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Ale to tak na marginesie…


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.