Najważniejsze informacje

28.11.2013 TREŚĆ WYSTĄPIENIA RADNEGO ZBIGNIEWA RACHWALDA

Apel w sprawie radnego Piotra Labuddy

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Chcę przedstawić Państwu smutną sprawę, która w mojej ocenie może stanowić plamę na wizerunku Rady.

Być może pamiętacie jeszcze Państwo, iż zmuszony byłem do rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Samorządowej w proteście - między innymi - przeciw powołaniu do składu Komisji Rewizyjnej pana radnego Piotra Labuddy.

Otóż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, część jej członków, większością głosów, zadecydowała o powierzeniu - właśnie panu radnemu Labuddzie - funkcji wiceprzewodniczącego W trakcie posiedzenia protestowałem przeciwko podjęciu takiej decyzji, tłumaczyłem kolegom zagrożenia, przede wszystkim dla wizerunku władzy uchwałodawczej w naszym mieście. Nie osiągnąłem nic. Stąd moje dzisiejsze wystąpienie przed Wysoką Radą.

Apeluję więc do kolegów tworzących nową, większościową koalicję w Radzie Miejskiej Rumi – sprawujecie wszystkie kierownicze funkcje, jesteście przewodniczącymi wszystkich komisji i całej Rady - tworzycie zwarty kolektyw – gdyż jednoczycie członków Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Samorządności Rumia - wpłyńcie więc na swoich kolegów z komisji Rewizyjnej by właśnie - zrewidowali - swoją decyzję.

Zwróćcie Państwo uwagę, że to - co zapoczątkowaliście tą nieszczęśliwą uchwałą powołującą w skład Komisji Rewizyjnej pana radnego Piotra Lebuddę – wasi koledzy ze składu Komisji – pociągnęli dalej - czyniąc go jej wiceprzewodniczącym.

Nie wiem, czy wszyscy Państwo znacie regulamin tej Komisji - jej podstawowa działalność realizuje się w zespołach kontrolnych kierowanych przez przewodniczącego i właśnie – wiceprzewodniczącego.

I efektem tej niesłychanej decyzji będzie fakt, że radny, którego publicznie oskarżono o machinacje finansowe na szkodę naszych współobywateli, w sprawie którego toczy się postępowanie organów kontroli skarbowej - ten radny będzie kierował kontrolowaniem finansowej działalności instytucji publicznych w Rumi.

Jeszcze nie jest za późno, Komisja Rewizyjna w nowym składzie jeszcze nie podjęła klasycznych czynności kontrolnych.

Tak więc - dla dobra publicznego - wnoszę o zrewidowanie podjętych decyzji.

                                                            Zbigniew Rachwald
                                                       członek Komisji Rewizyjnej


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.