Najważniejsze informacje

17.11.2013 KULTURA, SPORT I REKREACJA W MIEŚCIE

Przygotowania do sesji

28 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej Rumi. Tematem wiodącym obrad będzie kultura, sport i rekreacja w mieście.

Sesję poprzedzą posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna - 21 listopada 2013r. - godz.15.00 (czwartek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Oświaty i Wychowania - 21 listopada 2013r. - godz.16.00. (czwartek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji  - 25 listopada 2013r.  -  godz. 16.30.  (poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Bezpieczeństwa - 25 listopada 2013r. - godz. 17.30  (poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Finansowo-Budżetowa - 26 listopada 2013r.  - godz. 16.00  (wtorek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju - 26 listopada 2013r. - godz.17.00.  (wtorek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej  - 26 listopada 2013r. -  godz. 17.00.  (wtorek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Samorządowa - 27 listopada 2013r. - godz.17.00. (środa) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.