Najważniejsze informacje

05.11.2013 OTRZYMAJ DOTACJĘ UNIJNĄ

Przyjdź na spotkanie

Przedsiębiorczy mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego, a więc także rumianie, mają kolejną szansę na otworzenie własnej firmy dzięki dotacjom. Starostwo Powiatowe w Wejherowie 25 października 2013r. ogłosiło nabór do projektu „Równe szanse na swój biznes 2”.

To kolejna szansa dla mieszkańców powiatu wejherowskiego na założenie firmy z dotacją unijną. Projekt polega na przyznaniu dotacji inwestycyjnych do 40 tys. zł dla dwudziestu dwóch pozostających bez pracy osób Wsparcie finansowe poprzedzone jest obowiązkowym doradztwem i szkoleniami przedsiębiorczości, marketingu oraz rozliczeń z US i ZUS
w wymiarze ok. 74 godzin. Dodatkowo przewidziano także półroczne wsparcie finansowe w wysokości do 1 100 zł.

To piąty tego typu projekt z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w powiecie wejherowskim z tak wysokim bezzwrotnym wsparciem finansowym na założenie nowej firmy.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy powiatu wejherowskiego, bez zatrudnienia lub bezrobotni, w wieku od 18 do 29 lat, a także osoby niepełnosprawne w wieku 18-44 lat.
W projekcie przewidziano dodatkowe punkty strategiczne (preferencje) dla osób do 24 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych.
Formularze i regulaminy dla kandydatów do projektu są dostępne od 25 października 2013r. w Biurze Projektu (tj. pokój 116) Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie oraz na stronie internetowej Starostwa.
Szczegóły regulaminów i sposób wypełniania niezbędnej dokumentacji zostaną także przedstawione na spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Kierownika Projektu  – Arkadiusza Szczygła – Naczelnika Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dniach  14 – 20 listopada 2013 r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu – Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, tel. 58 572 94 54, fundusze@powiat.wejherowo.pl

W Rumi spotkanie informacyjne dotyczące projektu odbędzie się 14 listopada 2013 roku w sali nr 100 (sala posiedzeń Rady Miejskiej Rumi) w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, o godz. 13.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.