Najważniejsze informacje

29.10.2013 1 LISTOPADA

Zmiana organizacji ruchu

Jak każdego roku, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg w okolicy
cmentarza komunalnego wprowadzone zostaną następujące zmiany w

organizacji ruchu w dniu 1 listopada:

  • wprowadza się zakaz wjazdu w ul. Górniczą z kierunku Gdyni z wyjątkiem autobusów (ruch będzie kierowany przez Policję)
  • Ul. Górnicza – na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Włókienniczej jest dwukierunkowa, natomiast na dalszym odcinku – jednokierunkowa. Powyżej ul. Hutniczej wjazd jedynie dla autobusów i samochodów TAXI. Ponadto obowiązuje obustronny zakaz parkowania. 1.11- nie będzie funkcjonował pierwszy przystanek ZKM Gdynia (od ul. Sobieskiego)
  • Ul. Stalowa - obowiązuje ruch jednokierunkowy (od ul. Górniczej do Włókienniczej)
  • Ul. Hutnicza – od ul. Górniczej do ul. Tkackiej obowiązuje ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania. Od ul. Tkackiej do ul. Włókienniczej obowiązuje ruch dwukierunkowy z obustronnym zakazem zatrzymywania się.
  • Ul. Tkacka - obowiązuje ruch dwukierunkowy. Do przewężenia obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się.
  • Ul. Włókiennicza - od ul. Hutniczej do Górniczej obowiązuje ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się. Od ul. Górniczej do ul. Kombatantów obowiązuje ruch dwukierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się.
  • Ul. Rybaków - obowiązuje jednostronny zakaz zatrzymania, zostanie zorganizowany dodatkowy parking (na zakręcie)

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.