Najważniejsze informacje

08.10.2013 NOWY WICEBURMISTRZ JUŻ W PRACY

Marcin Fuchs zrezygnował

Na początku tego tygodnia nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza ds. społecznych. Dotychczasowy wiceburmistrz, Marcin Fuchs, zrezygnował z pełnienia funkcji. Rezygnacja spowodowana była zerwaniem koalicji "Gospodarności" z Platformą Obywatelską w Radzie Miejskiej.

Nowym zastępcą burmistrza ds. społecznych został Leszek Kiersznikiewicz - dotychczasowy radny Rady Miejskiej.
Nowy wiceburmistrz z wykształcenia jest historykiem. Ukończył Uniwersytet Gdański. Dotychczas pracował jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi. Do Rady Miejskiej został wybrany z ramienia PO, następnie pracował w niej jako radny niezależny. Był przewodniczącym komisji oświaty i wychowania.

W miejsce Leszka Kiersznikiewicza w Radzie Miejskiej zasiądzie Gabriela Domańska.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.