Najważniejsze informacje

28.09.2013 W SPRAWIE KANDYDOWANIA RADNEGO P. LABUDY DO KOMISJI REWIZYJNEJ

Oświadczenie Klubu Platformy Obywatelskiej RM Rumi

     Komisja rewizyjna jest komisją szczególną. Jedyną, której funkcjonowanie narzuca „Ustawa o samorządzie terytorialnym”. Szczególną, bo ma szerokie uprawnienia dotyczące kontroli burmistrza i wszystkich podmiotów gminy. Każdy radny musi reprezentować najwyższe standardy uczciwości i moralności, a członkowie Komisji Rewizyjnej powinni je respektować w sposób szczególny.
    Na początku chciałbym odczytać kilka akapitów z Kodeksu Etyki Radnego Gminy Rumi. Zacznę od preambuły: „Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej pełniącym funkcje społeczne wymagające od niego najwyższych standardów zachowania.” Art. 3 pkt 6 : „Radny Gminy Rumia kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych, ani osobistych z tytułu sprawowania funkcji, nie działa też w prywatnym interesie grup lub osób.” Art.5 pkt 3 : „Radny nie przyjmuje korzyści materialnych, ani osobistych”. Art. 8 pkt 1 : „ Radny Gminy Rumia w kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba o dobre stosunki międzyludzkie.”
Autorem kodeksu jest radny Piotr Labudda, który w okresie ostatniej kampanii wyborczej wykorzystywał go do promocji własnej  kandydatury. Powyższy egzemplarz otrzymałem od niego  02.11.2010 roku.
    Natomiast 02.11,2012 roku w „Gońcu rumskim” ukazał się artykuł pt: ”Windykatorzy ścigają radnego za długi.”. We wstępie czytamy: „ Dwie kancelarie windykacyjne zajmują się majątkiem jednego z rumskich radnych. Z posiadanych przez nie dokumentów wynika, że Piotr Labudda nie zwrócił dwóm przedsiębiorcom 119 tysięcy złotych. – To będzie spłacone w najbliższym czasie – zapowiada radny.”
    Sprawę upublicznił sam Piotr Labudda wysyłając w dniu 30.11.2012 roku oświadczenie do wszystkich radnych , w którym zapewniał nas, że „ …w najbliższym czasie sprawa zostanie całkowicie  załatwiona.”
Do tego dochodzi sprawa potwierdzenia nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. Wiemy, że radny dokonał korekty w oświadczeniu, a także, że sprawą zajmuje się Urząd Kontroli Skarbowej..
    W następnym oświadczeniu majątkowym za rok 2012, złożonym 30 kwietnia tego roku radny Piotr Labudda w rubryce zobowiązania pieniężne powyżej 10 tyś. złotych pisał :” Pożyczka prywatna w wysokości 100 tyśięcy złotych wykazana w korekcie oświadczenia majątkowego z dnia 08.11.2012 roku. Spłata do lipca 2013. Cel – sprawy rodzinne.”, jednocześnie przyznając, iż posiada oszczędności w wysokości 10 tyś złotych.
     Powyższe fakty w zdecydowany sposób dyskredytują kandydaturę radnego Piotra Labuddy na członka Komisji Rewizyjnej. W mojej ocenie, gdyby Piotr Labudda kierował się zasadami etyki radnego powinien był już dawno złożyć swój mandat. Jeżeli jednak uporczywie trwa przy stole Rady Miejskiej Rumi mamy prawo zadać mu następujące pytania:

1.    Ilu osobom i jakie kwoty pieniędzy jest pan winien ?
2.    Na jaki cel przeznaczył pan te pieniądze?
3.    Gdzie pan pracuje i jakie są pańskie żródła utrzymania?
4.    Kiedy i z jakich źródeł zamierza pan oddać pieniądze?
Powyższe fakty dobitnie wskazują, że radny Piotr Labudda nadużył zaufania publicznego, jego działalność godzi w dobry wizerunek Rady Miejskiej Rumi i dlatego członkowie Klubu Radnych PO  RM Rumi będą głosować przeciwko jego kandydaturze na członka Komisji Rewizyjnej.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.