Najważniejsze informacje

24.09.2013 TEKST WYSTĄPIENIA MARIUSZA WIŚNIEWSKIEGO

Dlaczego zrezygnował radny Wiśniewski

Dwa lata temu Wysoka Rada powołała mnie na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. O okolicznościach z tym związanych nie mam zamiaru mówić. Odniosę się jedynie do uzasadnienia, które wówczas budziło wśród klubów opozycyjnych wielkie oburzenie. Domagano się ujawnienia prawdziwych powodów zmian. Podobne uzasadnienie widnieje w dzisiejszym projekcie Uchwały odwołującej mnie ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ja jednak nie domagam się, by obecna większość w radzie Miejskiej ujawniła prawdziwe powody odwołania, bo się po prostu ich domyślam. Aczkolwiek, tak na marginesie, myślałem, że tak szacowne gremium wymyśli coś lepszego-sensowniejszego. A wyszedł gniot żenująco niskich lotów.
Obejmując funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poświeciłem wiele czasu, by właściwie kierować jej pracami, uczestnicząc m.in. w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Celem bowiem było kierowanie pracami Komisji w taki sposób, by była to Komisja merytoryczna, do czego została powołana.
Proponowane zmiany osobowe w składzie Komisji, w mojej ocenie, nie gwarantują utrzymania jej merytoryczności. Zmiany te nasuwają odczucie stworzenia "świętej inkwizycji", której celem jest, będzie jedno - zdyskredytowanie działań pracowników urzędu Miasta z Panią Burmistrz na czele. Ja się z tym nie godzę. To nie moja "bajka".
W związku z tym składam rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz z udziału w jej pracach.
Pragnę podziękować moim kolegom z Komisji za rzetelną pracę, aktywne uczestnictwo w pracach Komisji oraz prowadzonych kontrolach i merytoryczną dyskusję. Mam nadzieję, że moja praca jest przez nich odbierana podobnie.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.