Najważniejsze informacje

24.09.2013 TREŚĆ WYSTĄPIENIA ZBIGNIEWA RACHWALDA

Dlaczego zrezygnował radny Rachwald

Wysoka Rado, a w niej  szczególnie Państwo Radni tworzący w tejże Radzie aktualną,  większościową koalicję.
Z wielką przykrością składam rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi.
Decyzję tę rozważałem długo, radziłem się przyjaciół. Od początku podchodziłem pozytywnie do zaistniałej sytuacji – rozumowałem, że pozostawienie mnie przez Państwa na tej funkcji jest wyrazem uznania dla kompletu składu Komisji – a więc i dla mnie – za pracę, przede wszystkim pracę nad uaktualnianiem Statutu Miasta.
Gdy jednak zapoznałem się z nową wersją uchwał zmieniających personalną obsadę pozostałych funkcji w Radzie  -  uznałem, że część tych projektów jest dla mnie – nie do przyjęcia. Po prostu  -  źle czułbym się jako osoba „funkcyjna” w Radzie, która  podejmuje takie decyzje.
Rozumiem i oczywiście ze zrozumieniem akceptuję konstatację, że prawem nowopowstałej większości jest – zgodna z jej wolą -  wymiana radnych kierujących całą Radą i poszczególnymi komisjami. Ale nie mogę zaakceptować faktu, że Państwo zaprojektowali usunięcie ze składów dwu komisji – osób o ważkim, istotnym przygotowaniu merytorycznym i nieposzlakowanej opinii.
Chodzi mi o usunięcie pana radnego Henryka Grinholca – znawcę problematyki gospodarczej  -  ze składu Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, oraz pana radnego Mariusza Wiśniewskiego – od lat pracującego w komórce Sił Zbrojnych RP zajmującej się m.in. kontrolami  -  ze składu Komisji Rewizyjnej.
I jest jeszcze jedna sprawa. Moim zdaniem też niesłychana. Chodzi mi o delegowanie do Komisji Rewizyjnej pana radnego Piotra Labuddy.
Osoba, publicznie, w mediach oskarżana o nieuczciwe działanie w prywatnych sprawach finansowych  -  jest przez Państwa delegowana do akurat tej komisji, której zadaniem jest kontrolowanie finansów miasta.
Nie mogę absolutnie, w żaden, nawet pośredni sposób  -  akceptować takich posunięć.
Jest mi naprawdę bardzo przykro, bo zespół jest świetny i działał skutecznie. Ale przecież nie zamierzam usuwać się w cień  -  i jak dotąd  - mam zamiar pracować w składzie tejże Komisji Samorządowej – jak najlepiej potrafię. Przecież do tego nie trzeba być jej szefem.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.