Najważniejsze informacje

23.09.2013 SESJA RM ZAKOŃCZONA....

SIŁOWE ROZSTRZYGNIĘCIA NOWEJ KOALICJI w RM Rumi

Na nic zdał się apel przybyłej na sesję pani poseł Krystyny Kłosin (PO), która w emocjonalnym i bardzo merytorycznym wystąpieniu wezwała radnych Rumi do współpracy dla dobra mieszkańców naszego miasta,  w myśl zasady "Zgoda buduje". Pani poseł przypomniała, że nowe rozdanie unijnych funduszy premiuje właśnie lokalną współpracę na różnych poziomach. Uświadomiła radnym, że szansę na pozyskanie dodatkowych środków z UE mają tylko ci, którzy będą zgodnie, szybko i skutecznie tworzyć sensowne  projekty w celu pozyskania tych środków.  Radni nowej koalicji pod wodzą K.Klawitera  - najpierw pochwalili panią poseł za podjętą inicjatywę i przybycie na sesję a potem ... przystąpili, jak by nigdy nic do realizacji swoich planów.  Na nic zdały się apele radnych GosPOdarności, aby posłuchać apelu pani poseł i zasiąść do wspólnego stołu z udziałem wszystkich ugrupowań. Nie bo nie - odpowiedziała koalicja K.Klawitera. Potem odbyła się seria głosowań personalnych, z wynikiem głosowań 11-10, w czasie których radni nowej koalicji zmasakrowali dotychczasowy podział funkcji w Radzie. Odwołali nie tylko dotychczasowych przewodniczących komisji, ale także, co kompletnie bezsensowne i głupie, pozbawili radnego Grinholca (od wielu lat prowadzi z sukcesem własną działalnosc gospodarczą!)  możliwości pracy w komisji gospodarczej (był jej członkiem od 10 lat!), a radnego Wiśniewskiego, absolutnego zawodowca i  profesjonalistę w sprawach kontroli -możliwości bycia członkiem komisji rewizyjnej! Co ciekawe, w miejsce radnego Wiśniewskiego, do komisji rewizyjnej zaproponowali (i wybrali!!!) radnego... Labudę, którego kłopoty z dziwnymi, niespłaconymi prywatnymi  pożyczkami, nieujawnianymi w oświadczeniach majątkowych szeroko opisywała prasa. Na znak protestu przeciwko takim decyzjom personalnym nowej koalicji Henryk Grinholc zrezygnował z funkcji v-ce przewodniczącego Rady,   Zbigniew Rachwald zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji Samorządowej, a radny Kiersznikiewicz z pracy (z radnym Labudą) w komisji rewizyjnej.  Więcej szczegółów niebawem....

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.