Najważniejsze informacje

19.09.2013 A JEDNAK...

Zmiany w Radzie Miejskiej

11 głosów za 10 przeciw -takim wynikiem  odwołano dotychczasowego Przewodniczącego Rady Miejskiej, Tadeusza Piątkowskiego. Jego miejsce zajął - zgodnie z przewidywaniami - Michał Pasieczny z klubu PO (!).

Głososwanie w tych sprawach odbyło się w trakcie wczorajszej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Radni klubu "Gospodarności" nie spodziewali się innego wyniku głosowania, zwłaszcza że opozycja wraz z dwoma radnymi PO (M.Pasieczny, A.Sinicki) od kilku miesięcy starali się doprowadzić do takiego rozwiązania.

Nowy przewodniczący - zaraz po objęciu funkcji - wniósł pod obrady projekty uchwał przewidujące zmiany osobowe w Radzie (zmiana wiceprzewodniczących RM, przewodniczacych komisji). Jednakże ze względu na błędy formalno-prawne i konieczność dokonania poprawek w projektach sesja została przerwana i będzie kontynuowana w najbliższy poniedziałek.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.