Najważniejsze informacje

13.09.2013 WAŻNY WYROK SĄDU -NIE MOŻNA BEZKARNIE NIKOGO OPLUWAĆ W INTERNECIE

Andrzej. S. -prezes EFAS-u skazany ponownie

Na 8 miesięcy ograniczenia wolności  (z obowiązkiem wykonania 20 godzin/miesiąc  pracy na cele społeczne,) oraz nawiązkę na rzecz PCK został skazany ponownie Andrzej S. Sprawę przeciw niemu wnieśli prezes, wiceprezes oraz członek Rady Nadzorczej SM „Janowo”.  Przedmiotem oskarżenia były opinie Andrzeja.S o ww osobach , rozpowszechniane  w różnej formie, zwłaszcza na forach dyskusyjnych w internecie.
Wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Tczewie w listopadzie 2012 roku, a 5 lipca 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał go w całości. Tym samym Andrzej S. został skazany na osiem miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania 20 godzin pracy na cele społeczne, opłacenia nawiązki na rzecz PCK w wysokości 1000 zł, a także opublikowanie wyroku i zwrotu kosztów poniesionych przez oskarżycieli prywatnych  (około 2300 zł.).
Dowodami w tym postępowaniu także np. wydruki z komentarzami, jakie A. S. publikował w internecie na stronach dwóch portali informacyjnych. - Po rozpoczęciu procesu oskarżony nie zaniechał pisania komentarzy - zwrócił uwagę Sąd Rejonowy - dodając, iż Anarzej S. przekazywał tym samym „w sposób subiektywny informację o zachowaniu uczestników postępowania sądowego. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom Andrzeja  S., który często korzystał z prawa do odmawiania odpowiedzi na wiele pytań.. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę na to, iż oskarżony „nie przedstawił żadnych realnych dowodów potwierdzających prawdziwość podnoszonych przez siebie tez”.
Poziom szkodliwości społecznej czynów Andrzeja.S. został uznany za „znaczny”. Co więcej sąd nie skorzystał z możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia kary, bowiem można ją wykorzystać wobec „sprawcy nie zdemoralizowanego, dla którego sam fakt skazania  i wyznaczenia okresu próby stanowi wystarczającą dolegliwość”.

To ważny wyrok, także w kontekcie ostatnich zmian w prawie, które znakomicie upraszczają i ułatwiają identyfikację "anonimowych bohaterów" z  wielu dyskusyjnych portali internetowych. Warto o tym pamiętać.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Jolanta Staszewska

Bezpartyjna, zamężna, dwie córki, związana z Rumią od 18 lat. Wykształcenie wyższe, nauczyciel, były dyrektor Gim 2 w Rumi. Wieloletni praktyk i specjalista do ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.