Najważniejsze informacje

05.09.2013 CD ROZMÓW ...

Mały krok we właściwym kierunku?

W dniu wczorajszym doszło do kolejnych rozmów pomiędzy przewodniczącym rady  Taduuszem Piątkowskim ,  v-ce przewodniczącym Mieczysławem Grzenią   oraz przedstawicielem grupy radnych dotychczasowej opozycji Florianem Mosą. W czasie spotkania ustalono, ze w poniedziałek radni grupy dotychczasowej opozycji nie bedą bojkotować obrad sesji i dojdzie do procedowania uchwał potrzebnych miastu.  Ponadto do programu sesji zostanie zaproponowany dodatkowy punkt -informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, podczas którego radni bedą mogli wygłosić oświadczenia opraz wziąć udział w dyskusji o sytuacji bieżącej.  Ustalono, że radni grupy opozycyjnej przedstawią w tym punkcie  kandydata na przewodniczącego oraz propozycję  innych zmian personalnychw składzie  w Rady Miasta.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.