Najważniejsze informacje

30.08.2013 ZROZUMIELI STRZAŁ WE WŁASNĄ NOGĘ?

Radni listy piszą

Po sesji, przerwanej na skutek braku quorum (ściślej niepodpisania listy obecnośc przez grupę radnych) przewodniczący RM otrzymał kolejne pismo od radnych -sygnowane przez grupę  K.Klawiteera i M.Pasiecznego. Z teści pisma wynika, że chyba zrozumieli, iż bojkotując sesję,   strzelili sobie w nogę bo uniemożliwili podjęcie uchwał bardzo ważnych dla naszego miasta: jedna w sprawie budowy ulicy Kosunierów (po 6 latach oczekiwań na decyzję Auchan!!!)  a druga w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania (ok. 750 000 zł ) na bardzon ważny  dla mieszkańców Rumi program "Rumska Spinka". Proponują w tym piśmie powtórne zwołanie sesji, nadzwyczajnej  aby jednak te uchwały podjąć...No cóż, chęć zdobycia  władzy za wszelką cenę  zaślepiła w nich zdolnośc logicznego myślenia -przecież te uchwały są przedmiotem trwającej właśnie, przerwanej do najbliższego  poniedziałku sesji....

Odpowiedź przewodniczącego przedstawiamy poniżej

 

BRM.0004.38.2013                                                  Rumia, dnia  29.08.2013 r.


Szanowni Państwo Radni 
sygnatariusze wniosku o zwołanie sesji
         w dniu 30.08.2013

    W odpowiedzi na Państwa wniosek (pismo L.dz.  29780/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku),    w sprawie  zwołania sesji w dniu 30 sierpnia (piątek) w celu podjęcia dwóch ważnych uchwał, informuję, że w świetle obowiązujących unormowań prawnych nie jest możliwe zwołanie nowej sesji przed zakończeniem sesji poprzedniej.
    Przypomnę, że w dniu wczorajszym, z powodu  braku quorum, sesja została przerwana i zgodnie z § 20, pkt. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Rumi-został wyznaczony  nowy jej termin na dzień 2 września (poniedziałek) na godz. 17.00. Informuję także, że w przypadku braku quorum w nowym terminie będę zmuszony wyznaczyć kolejny termin tej samej sesji a  zwołanie jakiejkolwiek następnej sesji, przed zakończeniem sesji już otwartej nie będzie możliwe.
    Pragnę poinformować,  że Pani Burmistrz, przyjmując Państwa pismo za deklarację podjęcia zaproponowanych przez nią uchwał w  sprawie  projektu „Rumska Spinka” podjęła starania, które stwarzają szanse na przedłużenie możliwości uzupełnienia tego projektu o brakujące uchwały Rady -do dnia 3 września 2013 roku.
    Traktując Państwa  pismo,  jako  krok  do współpracy,  ponawiam  moje zaproszenie kierowane wielokrotnie  do  Przewodniczących Klubów Radnych,  sygnatariuszy  wniosków o  zmiany personalne w składzie Rady, na spotkanie w dniu 3 września  (wtorek),  na godz. 13.00  do pokoju 117 w UM, na którym zostaną omówione  sprawy administracyjno-organizacyjne z tym związane.  Jestem  przekonany, że  współpraca, także  w trudnym zakresie spraw organizacyjnych i personalnych  może przynieść rozwiązania korzystne dla mieszkańców naszego miasta i autorytetu Rady Miejskiej.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Piątkowski
Do wiadomości:
1.    Burmistrz
2.    Pozostali Radni


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.