Najważniejsze informacje

19.07.2013 TRZEBA UMIEĆ NAPISAĆ WNIOSEK....

Odpowiedź przewodniczącego RM Rumi w sprawie zwołania sesji

Poniżej prezentujemy treść pisma, jakie przewodniczący RM Rumi skierował  do radnych wnioskujących o zwołanie sesji nadzwyczajnej:

"W odpowiedzi na Państwa wniosek o  zwołanie sesji (pismo zatytułowane „Wniosek o zwołanie sesji” z dnia 11.07.2013, wpłynęło do UM w dniu 12.07.2013), po zasięgnięciu opinii prawnej  informuję,  że z uwagi na istotne uchybienia formalno prawne  wniosku - nie zostanie on zrealizowany.
Tryb zwołania sesji na wniosek grupy radnych, jak i wymogi formalne określa zarówno  ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) jak i regulamin Rady Miejskiej Rumi.
Z pewnym zażenowaniem stwierdzam, że jednym z istotnych uchybień jest fakt, że  Szanowni Państwo Radni zwracają się z propozycją „zmian  na stanowisku w Prezydium Rady Miejskiej Rumi”, podczas gdy taki organ w Radzie Miejskiej Rumi nie istnieje. Takiego organu w Radzie Miejskiej nie przewiduje ani Ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) ani regulamin Rady Miejskiej Rumi.
Poza tym pragnę przypomnieć, że zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Rumi, uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku (uchwała Nr XXX/381/2012) a także wieloletnią tradycją, w miesiącu lipcu przewidziana jest przerwa wakacyjna. Pozdrawiam  Tadeusz Piątkowski"

Grupa radnych, wśród których są ludzie działający w samorządach po kilkanaście lat, nie potrafi napisać poprawnie wniosku o zwołanie sesji. Kluczowy doradca radnego Pasiecznego, radny Kazimierz Klawiter,  z 23 letnim doświadczeniem w samorządności, domaga się zmian personalnych w organie, którego nie ma i nigdy nie było.  Radny Klawiter, były v-ce marszałek sejmiku nie wie, że ustawa o samorządzie gminnym uchwalona już w roku 1990 nie przewiduje w ogóle takiego organu jak Prezydium Rady Miejskiej!
Strach się bać! Wszak to kandydaci do najważniejszych funkcji w mieście...

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.