Najważniejsze informacje

28.06.2013 BUDŻET WYKONANY W 100%

Uchwała nierozstrzygnięta

Podczas czerwcowej sesji radni zajmowali się sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu miasta Rumi za 2012r. Uchwała w tej sprawie została przyjęta większością głosów.

Warto dodać, że zgodnie z przedstawioną informacją dochody ogółem zostały wykonane w 100,48%, natomiast wydatki w 97,88%. W wydatkach budżetowych udział wydatków bieżących wynosił aż 85,38%, a 14,62% wydatki majątkowe. Oznacza to, że większość wydatków gminy stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Do wydatków tych należy zaliczyć też dotacje na rzecz szkół, a także w 3% obsługa długu. Z kolei wydatki majątkowe (czyli m.in. budowa dróg) finansowane są ze sprzedaży gruntów gminnych, tyle że w dobie kryzysu nikt gruntów nie kupuje.

O ile sprawozdania zostały przyjęte, o tyle uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2012r. nie została rozstrzygnięta. Uzyskała ona 9 głosów „za”, tyle samo „przeciw”, a 2 osoby „wstrzymały się od głosu”. Jednakże jak wynikało z wypowiedzi radnych opozycji nie potrafili oni umotywować swoich negatywnych głosów merytorycznie. Radni ci narzekali na słabą sprzedaż gruntów, a przez to nierealizowanie budowy dróg – stwierdzono nawet że nie chcemy budować dróg, a nawet na rzekome niekorzystanie z funduszy zewnętrznych (oczywiście nikt nie podał choćby jednego programu, z którego Rumia mogłaby skorzystać, a tego nie zrobiła). Opozycja jest od tego, aby krytykować, ale ta nasza niestety stosuje tzw. sztukę dla sztuki.

„Nie doczekałam się konstruktywnej krytyki ani argumentów merytorycznych” – stwierdziła Burmistrz Rumi – To był trudny rok, ten jest trudniejszy, a kolejny będzie jeszcze gorszy. Musimy być na to przygotowani”.

„Obowiązkiem opozycji jest krytyka, ale powinna być ona uzasadniona i nieoderwana od rzeczywistości.” – mówił również radny Gospodarności – Józef Chmielewski. – „ „Opozycja buja w obłokach i myśli życzeniowo. (…) Sytuacja gospodarcza jest taka, a nie inna.”


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.