Najważniejsze informacje

24.06.2013 SESJA SPECJALNA

Razem w sprawie OPAT

1 lipca w Redzie odbędzie się współne posiedzenie Rady Miejskiej Wejherowa, Rumi i Redy w sprawie budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.

W trakcie obrad wystąpią prezydenci Gdyni Gdyni i Wejhorowa oraz burmistrzowei Rumi i Redy. Wiceprezydent Miasta Gdyni przedstawi prezentacje multimedialną budowy OPAT. Ponadto członkowie zebranych rad miejskich podejma wspólna uchwałę w sprawie upowaznienia Prezydenta/Burmistrza do podjęcia działań w sprawie pilnej konieczności realizacji zadania drogowego OPAT.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.