Najważniejsze informacje

20.06.2013 ROZWÓJ GOSPODARCZY PRZEDE WSZYSTKIM

Działa już Rada Przedsiębiorców

18 czerwca ukonstytuowała się Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Miasta Rumi. Przewodniczącym został Marian Bobrucki – współwłaściciel firmy Bob Rollo.

Rada powołana została pod koniec maja. Jest to organ opiniodawczy w zakresie konsultowania spraw dotyczących oferty gospodarczej miasta, tak, aby uwzględniano w przyszłości potrzeby środowiska rumskich przedsiębiorców w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta, rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz o rozpoczęciu prac nad zmiana studium, Strategii i Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Rumi.

Na pierwszym, oficjalnym spotkaniu Rada rozmawiała na temat planu zagospodarowania Centrum miasta.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.