Najważniejsze informacje

18.06.2013 APELACJA ODDALONA

Burmistrz niewinna!

W miniony poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację NIK od postanowienia Sądu Rejonowego w Wejherowie, który w kwietniu tego roku umorzył postępowanie w sprawie nieprawidłowości, jakich rzekomo miała dopuścić się burmistrz Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak, podczas sprzedaży działek przy ul. Sobieskiego, gdzie obecnie działa stacja paliw NESTE.
Sąd II instancji, po zbadaniu sprawy zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym, uznał, iż Burmistrz Rumi nie działała na szkodę miasta i nie złamała prawa.

Najwyższej Izbie Kontroli nie przysługuje już prawo zaskarżenia decyzji Sądu Okręgowego w Gdańsku.

To kolejne rozstrzygnięcie uniewinniajace Burmistrz Miasta w tej sprawie. Sprzedażą kilku działek, na których aktualnie funkcjonuje stacja benzynowa, zajmowała się prokuratura rejonowa, następnie prokuratura okręgowa oraz sąd. Wszystkie decyzje w/w organów również mówią o braku jakichkolwiek podstaw niegospodarności czy znamion czynu zabronionego.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.