Najważniejsze informacje

17.06.2013 ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Przygotowania do sesji

Przygotowania do sesji

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej Rumi odbędzie się w czwartek, 27 czerwca br. Obrady rozpoczną się o godz. 10.30, a tematem wiodącym sesji będzie udzielenie absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu za 2012 rok.

Sesję poprzedzą posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna - 24 czerwca 2013r. godz.16.30  (poniedziałek)
Komisja Oświaty i Wychowania - 20 czerwca 2013r. godz. 16.00 (czwartek)
Komisja Samorządowa - 20 czerwca 2013r. godz.16.30 (czwartek)
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 24 czerwca 2013r. godz. 16.30. (poniedziałek)
Komisja Bezpieczeństwa - 24 czerwca 2013r. godz. 17.30. (poniedziałek)
Komisja Finansowo-Budżetowa - 25 czerwca 2013r. godz. 16.30 (wtorek)
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju - 25 czerwca 2013r. godz. 17.00. (wtorek)
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej - 25 czerwca 2013r. godz. 17.00. (wtorek)


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.