Najważniejsze informacje

14.05.2013 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Przygotowania do sesji

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej Rumi odbędzie się w czwartek, 25 maja br. Obrady rozpoczną się o godz. 10.30, a tematem wiodącym sesji będzie bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.

Sesję poprzedzą posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna - 15 maja 2013r. godz.16.30  (środa)
Komisja Oświaty i Wychowania - 16 maja 2013r. godz. 16.00 (czwartek)
Komisja Samorządowa - 16 maja 2013r. godz.16.30 (czwartek)
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 20 maja 2013r. godz. 16.30. (poniedziałek)
Komisja Bezpieczeństwa - 20 maja 2013r. godz. 17.30. (poniedziałek)
Komisja Finansowo-Budżetowa - 21 maja 2013r. godz. 16.30 (wtorek)
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju - 21 maja 2013r. godz. 17.00. (wtorek)
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej - 21 maja 2013r. godz. 17.00. (wtorek)


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.