Najważniejsze informacje

10.05.2013 BURMISTRZ RUMI PRZYPOMINA

Pamiętaj o deklaracji

W związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie tymi odpadami.
Rumianie, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni niezwłocznie złożyć deklaracje w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu  Miasta Rumi na stanowisku nr 1. Drugą możliwością jest wysłanie dokumentu pocztą. Więcej informacji na ten temat znajduje się w majowym numerze biuletynu „Rumskie Nowiny” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.