Najważniejsze informacje

04.02.2013

Łatwiej z meldunkiem

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadzono wiele ułatwień dla osób dopełniających obowiązku meldunkowego tj.:

• wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (wszystkie te czynności wykonywane będą w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu), • zniesiono obowiązek podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
 • zniesiono sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
• wydłużono termin na zgłoszenie meldunku z 4 dni, od dnia przybycia do miejsca stałego lub czasowego pobytu, do 30 dni,
• umożliwiono dopełnianie formalności meldunkowych w urzędzie (wymeldowanie, zameldowanie) przez ustanowionego pełnomocnika,
• zniesiono obowiązek meldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy krótszy niż trzy miesiące,
• zniesiono obowiązek ciążący na właścicielach, dozorcach i administratorach nieruchomości oraz zakładach pracy dotyczący weryfikowania dopełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników,
• zniesiono obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów, Ww. ustawa zakłada również zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi zostały umieszczone zaktualizowane Karty Usług zawierające ww. procedury oraz nowe druki meldunkowe.

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiadają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich na stanowisku Nr 6 Ewidencja Ludności w Biurze Obsługi Mieszkańców lub pod telefonami 58 679 65 77 i 58 679 65 04 oraz Naczelnik Wydziału w pok. Nr 111, tel. 58 679 65 69, mail h.szymonska@um.rumia.pl


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.