Najważniejsze informacje

21.01.2013 POSIEDZENIA KOMISJI

Przygotowania do sesji

W czwartek,31 stycznia br., odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.
Obrady rozpoczną się o godz. 10.30 w sali posiedzeń rumskiego magistratu.
Tematem wiodącym posiedzenia będzie profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym. Radni zatwierdzą także roczne plany pracy Komisji Rady.

Sesję poprzedzą posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna - 23 stycznia 2013r. godz.16.30  (środa)
Komisja Oświaty i Wychowania - 24 stycznia 2013r. godz. 16.00 (czwartek)
Komisja Samorządowa - 24stycznia 2013r. godz.16.30 (czwartek)
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 28 stycznia 2013r. godz. 16.30. (poniedziałek)
Komisja Bezpieczeństwa - 28 stycznia 2013r. godz. 18.00. (poniedziałek)
Komisja Finansowo-Budżetowa - 29 stycznia 2013r. godz. 16.30 (wtorek)
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju - 29 stycznia 2013r. godz. 16.30. (wtorek)
(wspólne posiedzenie z Komisją F-B)
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej - 29 stycznia 2013r. godz. 17.30. (wtorek)


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.