Najważniejsze informacje

28.11.2012 KULTURA, SPORT I REKREACJA

Jutro sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 29 listopada 2012r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematem przewodnim będzie kultura, sport i rekreacja w mieście.
Swoje sprawozdania z działalności przedstawią: Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Dom Kultury „Janowo”.

Początek sesji o godz. 10.30 w sali obrad w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

Porządek obrad
XXIX sesji Rady Miejskiej Rumi
w dniu 29 listopada 2012 roku

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Kultura, sport i rekreacja w mieście:
•     Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji,
•     Sprawozdanie  z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
•     Sprawozdanie z działalności  Dyrektora Domu Kultury SM  Janowo,  
•     Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej,
•     Sprawozdanie z działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  
       Rumi.
•     Dyskusja.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Gminy Miejskiej Rumia na lata 2013-2020. Druk Nr 370 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2013-2020. Druk Nr 379 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 371 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok. Druk Nr 372 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 381 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Druk Nr 374- projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumi (ul. Podmokła). Druk Nr 376 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 378 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Świętojańskiej. Druk Nr 377 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Rumi. Druk Nr 382 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia  przez Gminę Miejską Rumia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk.  Druk Nr 369 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.    Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa z kontroli przeprowadzonej  w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miasta Rumi.
18.     Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
19.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
20.    Zapytania i wolne wnioski.
21.    Zakończenie obrad sesji.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.