Najważniejsze informacje

20.11.2012 POSIEDZENIA KOMISJI RADY

Przygotowania do sesji

W czwartek, 29 listopada br., odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.
Obrady rozpoczną się o godz. 10.30 w sali posiedzeń rumskiego magistratu.
Tematem wiodącym posiedzenia będzie Kultura, sport i rekreacja w mieście.


Sesję poprzedzą posiedzenia komisji merytorycznych Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna - 21 listopada 2012r. godz.16.30  (środa)
Komisja Oświaty i Wychowania - 22 listopada 2012r. godz. 16.00 (czwartek)
Komisja Samorządowa - 22 listopada 2012r. godz.16.30 (czwartek)
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 26 listopada 2012r. godz. 16.30. (poniedziałek)
Komisja Bezpieczeństwa - 26 listopada 2012r. godz. 18.00. (poniedziałek)
Komisja Finansowo-Budżetowa - 27 listopada 2012r. godz. 16.30 (wtorek)
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju - 27 listopada 2012r. godz. 16.30. (wtorek)
(wspólne posiedzenie z Komisją F-B)
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej - 27 listopada 2012r. godz. 17.30. (wtorek)


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.