Najważniejsze informacje

14.11.2012 POWRÓT DO GOSPODARNOŚCI

Oświadczenie radnego Józefa Chmielewskiego

Po wydarzeniach podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radny Józef Chmielewski zrezygnował z funkcji szefa klubu radnych PO, a także z członkostwa w partii.

Poniżej przedstawiamy jego oświadczenie w tej sprawie.

    "Podwyżka podatków nie jest działaniem popularnym ani łatwym. Przy trudnej sytuacji budżetowej miała ona zapewnić środki na bieżące funkcjonowanie miasta oraz na realizację niezbędnego programu inwestycyjnego. W szczególności, że miastu przyznano dotację ( prawie 0,5 mln zł ) na budowę, tak ważnej dla Białej Rzeki i Szmelty, ulicy Podgórnej. Jednakże w celu jej pozyskania koniecznym stało się zapewnienie niezbędnych środków na tzw. udział własny. Nieuchwalenie uchwały wyrównującej podatki do poziomu miast sąsiednich zniweczyłoby te zamierzenia i sprawiło, że miasto czekałby zarówno regres inwestycyjny, jak i konieczność znacznych cięć  wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem gminy.
    W pierwszym podejściu Rada Miasta odrzuciła uchwałę podatkową głosami opozycji i dwóch radnych PO ( M. Pasieczny, A. Sinicki ). Pomimo opublikowania na łamach Gońca Rumskiego oświadczenia, w którym zapewniano, że po konsultacjach z mieszkańcami, ze względów gospodarczych są oni kategorycznie przeciwni podnoszeniu podatków, po kilku dniach zmienili swoje zdanie w tej sprawie. Uznali, że poprą uchwałę  podatkową ( z 3 % korektą ), pod warunkiem zmian personalnych w rumskiej PO. W tej sytuacji, wyżej ceniąc ślubowanie radnego niż przynależność do tej partii,  zdecydowałem się zrezygnować nie tylko z przewodniczenia klubowi radnych, ale także z członkostwa w PO. Decyzja ta podyktowana była koniecznością zapewnienia w miarę normalnego funkcjonowania naszego miasta a także tym, że nie akceptuję tego typu działań, które za podstawę rozwiązywania problemów gminy przyjmują względy personalne, a nie płaszczyznę merytoryczną.
    Mam nadzieję, że moje postępowanie zostanie przyjęte przez moich wyborców i innych mieszkańców naszego miasta ze zrozumieniem.

                                                                                                 Józef Chmielewski"

PS. Kolejnym krokiem radnego J.Chmielewskiego był powrót do klubu "Gospodarność", którego to był współtwórcą, i w którym też działał przez cztery kolejne kadencje RM. W trakcie ostatnich wyborów samorządowych zdecydował się wystartować z ramienia PO, w celu nawiązania skutecznej współpracy i koalicji w Radzie Miejskiej.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.