Najważniejsze informacje

05.11.2012 DWIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

We wtorek, 6 listopada 2012r., o godz. 18 w dużej sali obrad Urzędu Miasta Rumi odbędzie się 28 sesja Rady Miejskiej Rumskiej. Obrady będą poświęcone dwóm projektom uchwał: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie programy współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.

Wcześniej, o godz. 17 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo - Budżetowej RMR  oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RMR.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.