Najważniejsze informacje

05.11.2012 GRATULUJEMY

Rumskie organizacje dofinansowane

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 otrzymała 20 tys. zł z programu „Kraszewski – Komputery dla biblioteki”. Dysponentem funduszy jest Instytut Książki. Otrzymane pieniądze biblioteka przeznaczy częściowo na wymianę starego sprzętu, a częściowo na zakup nowego. Ponadto z funduszu Biblioteki Narodowej otrzymała 27 tys. zł na zakup nowych książek.

Dotację otrzymał również Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym przypadku pozyska on ponad 74 tys. zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Celem tego programu jest aktywizacja i edukacja osób starszych, a także integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa. Otrzymane pieniądze RUTW przeznaczy na realizację projektu pn. „Rumscy Seniorzy na topie”, a w jego ramach poszerzenie oferty „Srebrnej Szkoły”.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.