Najważniejsze informacje

02.10.2012 PRZYPOMINAMY

Bezpłatne badania

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Konkursu pod nazwą „Zdrowa Gmina”, organizowanym przez Polską Unię Onkologii w partnerstwie z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń. Ogółem, w konkursie biorą udział 354 samorządy, a w województwie pomorskim 42 gminy.
Konkurs „Zdrowa Gmina” powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Ponadto, Konkurs ma na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, które w wielu przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie.

W pierwszym etapie Konkursu zadaniem gmin jest przeprowadzenie działań promujących prewencję nowotworową. Celem nadrzędnym jest promocja badań wykorzystujących badania przesiewowe dotyczące raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. Do dalszej części konkursu zostaną zakwalifikowane gminy, w których odnotowano największy wzrost procentowy osób zgłaszających się na cytologię, mammografię i kolonoskopię oraz które do 15 listopada br. prześlą opisy projektów programów propagujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej o wartości 100 tys. zł.

W Rumi badania profilaktyczne w ramach konkursu tj.: mammografia, cytologia, kolonoskopia - potrwają do 31 października 2012r.
Mammografia obejmuje kobiety w wieku 50-69 lat, które w ostatnich 2 latach nie miały wykonywanej mammografii w ramach NFZ. Cytologia obejmuje kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat w ramach NFZ. Kolonoskopia obejmuje osoby w wieku 50-65 lat.

W drugim etapie Konkursu spośród nadesłanych projektów Jury wybierze 10 najlepszych. Podczas finałowej Gali zostaną ogłoszeni zwycięzcy, trzech spośród 10-ciu Laureatów, którzy otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody pieniężne.

Więcej informacji na stronie UM Rumia


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.