Najważniejsze informacje

15.07.2012 GOŁOSŁOWNE POMÓWIENIA

Korupcji nie było

Na ręce przewodniczącego RM wpłynęło postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie korupcji oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Burmistrz Miasta Rumi w związku z remontem szkół podstawowych nr 1, 6 i 10.
Śledztwo w tej sprawie zostało przeprowadzone w związku z pismem Elżbiety Flisikowskiej, prezesa stowarzyszenia "EFAS".

Prokuratura Rejonowa w Tczewie postanowiła umorzyć śledztwo w obu sprawach nie znajdując żadnych dowodów popełnienia przestępstw w trakcie przeprowadzania przetargów na wyłonienie wykonawcy remontu placówek. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że podjęte działania przez Burmistrz Rumi były zgodne z prawem, a Burmistrz nie działał na szkodę interesu publicznego.

"Odnośnie zarzutu korupcji należy stwierdzić, iż poza gołosłownymi twierdzeniami, iż musiało do niej dojść, ani Elżbieta Flisikowska ani zawnioskowani przez nią świadkowie nie przedstawili choćby cienia dowodu, iż do jakiejkolwiek korupcji faktycznie doszło."

Znamienne jest też zdanie z uzasadnienia, które w zasadzie ośmiesza świadków oskarżenia, mówiące iż: "Osoby te jednak poza ogólnymi zarzutami nie były w stanie określić przy wydatkowaniu konkretnie jakich środków nieprawidłowości te miały wystąpić. Ich zarzuty wynikają raczej z faktu, że osoby te pozostają w opozycji do obecnego Burmistrza Rumi."

Na wniosek wspomnianej Elżbiety Flisikowskiej zeznawali radni: Piotr Labudda, Janusz Wolański i Piotr Zaradny.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.