Najważniejsze informacje

28.06.2012 JESTEŚMY ZA!

Stanowisko koalicji

Wspólne stanowisko kół: Gospodarności i Platformy Obywatelskiej ws. sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rumi za 2011r.


Nadszedł czas podsumowania kolejnego roku budżetowego oraz wykonania zaplanowanych działań w Rumi. Po analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, my radni kół: „Gospodarności” i Platformy Obywatelskiej udzielimy absolutorium pani Burmistrz Miasta Rumi, Elżbiecie Rogali-Kończak.

Na uwagę zasługuje fakt, że zrealizowany budżet był zrównoważony, posiadał realne do wykonania zadania. Wszystkie węzłowe wskaźniki nie były i nie są zagrożone, co oznacza bezpieczną i płynną politykę finansową miasta. Pozwoliło to na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Zrealizowane zostały wszystkie zadania bieżące, zarówno własne, jak i zlecone.

Miniony rok był niestety kolejnym trudnym okresem dla samorządów. Tego wyrazem była dekoniunktura na rynku nieruchomości, która spowodowała zastój w zakresie sprzedaży gruntów gminnych. Naturalnie, efektem tego były niższe od zaplanowanych wpływy do budżetu. Drugą kwestią negatywnie wpływającą na funkcjonowanie miast, w tym i Rumi, było przerzucenie dodatkowych zadań na samorządy w zakresie finansowania oświaty. Niedostateczne dochody i zwiększone wydatki spowodowały w konsekwencji zmniejszenie zakresu zaplanowanych pierwotnie do realizacji zadań inwestycyjnych.

Mimo tego wykonany został szereg inwestycji, część z nich, zgodnie z założeniami, jest nadal realizowana. Sporą część budżetu inwestycyjnego, który sięgnął blisko 20 milionów zł, skonsumowały potężne remonty szkół. Remonty, które były i są niezbędne do zapewnienia dzieciom właściwych warunków do nauki. Wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 10. Przy placówce tej powstała też nowoczesna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aktualnie trwają roboty związane z rozbudową i remontem dwóch innych szkół, a mianowicie: SP nr 1 i nr 6. W tym roku zakończono też przebudowę ciągu ulic Towarowa, Cegielniana w Rumi i Leśna w Redzie. Inwestycja ta realizowana była w partnerstwie z Redą i Powiatem Wejherowskim. Wybudowany został długo oczekiwany parking przy rynku. Realizowana także jest budowa kanalizacji sanitarnej w Białej Rzece, a także wiele innych zadań, w tym m.in. place zabaw czy drogi w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Warto wspomnieć, iż na część inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych bądź, jak wspomnianą modernizację dróg, zrealizować w partnerstwie. Z budżetu państwa na przebudowę SP nr 1 otrzymaliśmy 1 milion zł, na budowę sali gimnastycznej w SP 10 –  1,4 miliona, a kolejny milion na realizację innych zadań (m.in. plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, doposażenie szkół podstawowych).

Od początku kadencji obowiązuje podstawowa zasada: absolutny priorytet to realność budżetu. Jest to najważniejsze w sytuacji, gdy kadencja przypada na okres ciężki dla ekonomiki kraju, gdy rząd przesuwa wiele zadań na samorządy z nieadekwatnym dla nich finansowaniem. Realne planowanie i umiejętna realizacja zamierzeń budżetowych skutkuje tym, że gmina utrzymuje w ryzach zadłużenie, co niestety nie jest zbyt częste w krajowej praktyce samorządowej.

Prowadzona polityka finansowa i przemyślany, zrównoważony budżet sprawia, że miasto funkcjonuje normalnie. Cały czas dyskutujemy na temat jak najbardziej racjonalnych rozwiązań i wydatkowania wspólnych pieniędzy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wiele osób chciałoby więcej. My też. Ale na planach niestety by się skończyło. Do budżetu można wpisać wszystko – wszakże papier jest cierpliwy. Każdy z nas chciałby ambitnych zapisów, fajerwerków i budżetu bez dna. Lecz jak pokazują doświadczenia minionej kadencji brak realizmu i uczciwego podejścia do mieszkańców jest najgorszym rozwiązaniem. Mieszkańcy mają prawo do rzetelnej informacji, do prawdziwych i możliwych do zrealizowania planów, a nie życzeń i demagogii. Uważamy, że taki budżet został sporządzony i zrealizowany.

Stanowisko koalicji – zawarte w pozytywnych opiniach komisji merytorycznych i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium – wyraża poparcie dla kierunku i sposobu działań Burmistrza w roku budżetowym 2011. Naturalną tego konsekwencją jest nasza decyzja o udzieleniu absolutorium Pani Burmistrz.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.