Najważniejsze informacje

01.11.2014 3 LATA TEMU..

Śp. Danuta Jutrzenka

Tak pisaliśmy 3 lata temu:

Zmarła Pani, którą wszyscy pamiętamy jako samą radość, której wesoła twarz najlepszej koleżanki, przyjaciółki, kobiety – samym wyglądem podnosiła nas na duchu. Nigdy nie skarżyła się nikomu i dzielnie walczyła z ciosami losu.
Zmarła Dama, którą bardzo liczni nasi współmieszkańcy nazywali dobrym duchem miasta. Bo też istotnie, niezmordowana pani Danka stale o kogoś się starała, coś dla kogoś załatwiała, komuś pomagała.
Dlatego – naturalną koleją rzeczy – od lat przewodniczyła organizacji emerytów, rumskiemu oddziałowi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tam poruszała góry, by liczni członkowie Związku mogli jak najlepiej, najgodniej żyć.
Ale Ona wspierała nie tylko emerytów - przecież ,gdy powstawało stowarzyszenie „Pomóż sąsiadowi” - to właśnie Danuta Jutrzenka była jednym z członków- założycieli. I wszyscy biedni ludzie, wszyscy „sąsiedzi” – jej sąsiedzi, nasi sąsiedzi – wszyscy pamiętają ciężką pracę pani Danki przy rozdawnictwie żywności, przy Wieczerzach wigilijnych – od tych najdawniejszych, jeszcze w kawiarni „A’propos”.
Pani Danuta Jutrzenka urodziła się w Rumi. Tak więc jej pochodzenie i społecznikowski charakter znalazły jeszcze jedna sferę działalności - od bardzo dawna była członkiem zarządu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, zaś wiele lat - skarbnikiem organizacji rumskich Kaszubów.
O naszej pani Danucie można – nieskończenie. Przecież była świetną miejską radną, laureatką nagrody burmistrza Rumi, swymi odznaczeniami honorowali Ją też emeryci. Teraz już niema Jej między nami i w sposób oczywisty nasuwa się myśl, że poniosła swój śmiech, swoja radość, tam gdzie radości jest wiele, ale zawsze może być więcej.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Mariusz Wiśniewski

Inżynier mechanik, absolwent wydziału mechaniczno-elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Przez cztery lata przewodniczył wspólnocie mieszkaniowej, której jest członkiem. Bezpartyjny.

Najważniejsze dla niego ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.