Najważniejsze informacje

30.09.2017

Mapa zagrożeń w Rumi

Mieszkańcy Rumi zgłaszają informacje o zagrożeniach do Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dane te znajdują się na ogólnodostępnym portalu, więc wiadomo, że informacje z naszego miasta najczęściej dotyczą: 

- nieprawidłowego parkowania
- przekraczania dozwolonej prędkości
- złej organizacji ruchu drogowego
- spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych
- wandalizmu
- małoletnich zagrożonych demoralizacją
- niewłaściwej infrastruktury drogowej 

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa została stworzona przez policję i opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

- informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych

- informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp., w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu) 

- informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji, ale strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.