Najważniejsze informacje

13.09.2017

Budżet Obywatelski 2017

W przyszłym tygodniu rozpocznie się głosowanie w Budżecie Obywatelski Rumi. Każda osoba może oddać razem dwa głosy (1 na projekt inwestycyjny, 1 na projekt prospołeczny). Do udziału dopuszczonych zostało 30 projektów. Według numerów zgłoszeń są to:  

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Budowa utwardzonej drogi ziemnej ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do ul. Różanej wraz z projektem i kanalizacją deszczową

3. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi od strony ul. Stalowej, wraz z odgrodzeniem parkingu od terenu szkoły

4. Miasteczko Ruchu Rowerowego dla Dzieci
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Miasteczko Ruchu Rowerowego przy ul. Topolowej obok istniejącego placu zabaw, z oznakowanymi trasami przejazdu i urządzeniami przeznaczonymi do nauki przepisów ruchu drogowego (w tym m. in. znaki drogowe poziome i pionowe). Pozwoli w bezpiecznych warunkach na jadę na rowerze, hulajnodze, a równocześnie na wdrażanie dzieci do właściwego zachowania na drodze oraz bycia świadomym uczestnikiem ruchu.

5. Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego oświetlających teren gminny znajdujących się na granicy z terenami Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo"
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Wymiana wskazanych przez wnioskodawcę słupów i opraw oświetlenia ulic znajdujących się na granicy gminy z terenami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo". Stare słupy są w złym stanie technicznym, a ich wymiana wpłynie znacząco na poprawę estetyki otoczenia.

6. Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Rozbudowa chodnika przy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Pomorskiej po stronie wschodniej. Ułożenie nowej nawierzchni o szerokości 4,5 m z kostki brukowej z wydzielonymi pasami dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego. Ścieżka połączy już istniejące, kończące się przy ul. Katowickiej (od południa) i przy ul. Pomorskiej (od północy)

8. "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" - cykl zajęć edukacyjnych w rumskich szkołach.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 20 000 zł
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów rumskich szkół, które deklarują potrzeby w tym zakresie. Celem projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy i umiejętności w przedmiotowym zakresie.

11. "Przez rozmowę do zdrowia" wykłady lekarzy, dietetyków, rehabilitantów i trenerów.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 6 000 zł
Projekt zakłada organizację wykładów, prelekcji i pokazów dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Rumi. Przeznaczony dla grupy osób dorosłych w dwóch kategoriach 18-50 lat oraz 50 + senior. Realizacja tego projektu zakłada wzrost świadomości zdrowotnej, rozpoznawania zagrożeń oraz zdobycia praktycznych umiejętności radzenia sobie w przypadkach walki z chorobą.

12. "Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora".
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 20 000 zł
Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i osób dorosłych zajęcia zumby, a dla seniorów zajęć gimnastycznych lub nordic walking. Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej mają one na celu podniesienie kondycji fizycznej uczestników.

13. PLAC ZABAW - "Strefa Radości".
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Projekt dotyczy ogólnodostępnego funkcjonalnego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw "Strefa Radości". Plac zabaw ma przyjąć formę edukacyjną dzięki czemu dzieci będą mogły aktywnie i ciekawie spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowa urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich poziomu bezpieczeństwa.

14. Budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m. zakończonej skocznią w dal.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Celem projektu jest powstawanie ogólnodostępnych obiektów dających okazję czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. Szkoła - miejsce jednoczące lokalną społeczność, jest dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędziem walki z otyłością, wadami narządów ruchu odciągania młodzieży od gier komputerowych

15. Plac dla dzieci "Przyjaciele".
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Nowy plac zabaw usytuowany w centrum miasta (zlokalizowany pomiędzy ulicami Matejki i Dąbrowskiego na wysokości budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego 3 i 5. Plac zabaw będzie miejscem spotkań, dostarczy dzieciom wiele satysfakcji, ale również pobudzi aktywność ruchową na świeżym powietrzu co spowoduje poprawę w kształtowaniu prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

16. Budowa placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły "Pinokio".
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Plac zabaw w obrębie ulic Dębogórskiej, Władysława Jagiełły i Królowej Bony jest konieczny dla mieszkańców. W tym terenie nie ma placów zabaw dla dzieci. Wybudowano duży kompleks mieszkaniowy "Osiedle Królewskie" gdzie mieszka bardzo dużo młodych rodzin z dziećmi. Istnieje potrzeba aby w miejscu, które jest wg. planu terenem zieleni wybudować piękny plac zabaw.

17. Skatepark-Bowl przy ul. Sędzickiego
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Projekt zakłada budowę betonowego bowl'a (przeszkody kształtem przypominającej miskę) do jazdy na deskorolce oraz rowerach typu BMX. Budowa bowl będzie dodatkową motywacją dla młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ponadto bowl mógłby być miejscem cyklicznych zawodów.

18. K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 20 000 zł
"PROJEKT K.L.A.S.A" zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne w ważnych obszarach funkcjonowania młodych mieszkańców Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce zachowań ryzykownych: używki, przemoc w tym cyberprzemoc, konflikty rówieśnicze, agresywne wyrażanie trudnych emocji, destrukcyjne formy spędzania wolnego czasu.

19. Przebudowa ul. Księdza Lucjana Gierosa.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Przebudowa istniejącej ul. Ks. Lucjana Gierosa wykonanej z trelinki na kostkę brukową na odcinku około 150 mb, wzdłuż budynku nr 5 i nr 1 wraz z wykonaniem i wymianą obrzeży przy drodze. Wysłużona ulica wymaga wymiany nawierzchni. Koleiny, różnice w poziomach ulicy i zalegająca woda opadowa to główne problemy. Wymiana nawierzchni poprawi warunki trakcji samochodów jak i poruszania się pieszych.

20. Kompleks sportowo-rekreacyjny.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Planuje się wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną na działce u zbiegu ulic Kostki Napierskiego Kilińskiego. Celem budowy kompleksu ma być krzewienie kultury fizycznej poprzez sport i zabawę wśród mieszkańców osiedla oraz mieszkańców miasta, którzy chcą skorzystać z naszego obiektu. Ten kompleks jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

21. „PASJA I ŻYCIE PO 60-SIĄTCE".
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi powyżej 60 rok życia. Projekt jest skierowany do grupy od 100 do 80 seniorów. Obejmuje m.in. zajęcia edukacyjne związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zajęcia ruchowe usprawniające kondycję ruchową, zajęcia rekreacyjne na basenie, jacuzzi, saunę oraz trzy koncerty kameralne pod hasłem "Muzyka niejedno ma imię".

22. Teatr w Rumi - spektakl "Wytresowany Mężczyzna".
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
W ramach projektu zostanie wyprodukowany i wystawiony interaktywny spektakl komediowy z udziałem zawodowych aktorów związanych z Rumią. Przedstawienie kierowane jest dla szerokiego spektrum publiczności, bawić się będą zarówno młodzi jak i dojrzali widzowie. Wystawienie w Miejskim Domu Kultury pozwoli nadać wydarzeniu ogólnodostępny charakter.

23. Fantastyczni pisarze z Rumi.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 12 000 zł
Arkady Saulski, Rafał Dębski i Artur Nowaczewski to pisarze, którzy mieszkają lub mieszkali w Rumi i w ostatnich latach wydali ponad 30 książek historycznych i z gatunku fantastyka, fantasy, science fiction. Niestety obecnie na półkach rumskich bibliotek nie znajdziemy tych tytułów. Projekt zakłada zakup książek, spotkania autorskie i kampanię promocyjną.

25. Defibrylator (AED) dla pływalni MOSiR Rumia i hali sportowo-widowiskowej MOSiR Rumia.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 25 000 zł
Zakup 2 defibrylatorów (AED) + szkolenie pracowników MOSiR pływalni i MOSiR hali widowiskowo-sportowej. W Polsce planuje się upowszechnienie użycia defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. To bardzo ważne urządzenie w przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu serca zagrażającego życiu poszkodowanego.

27. Kwiatowa Rumia.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 100 000 zł
Klomby kwiatowe na terenie miasta Rumi na rogu Starowiejskiej i ul. Dąbrowskiego. Usytuowanie klombów w innych miejscach miasta uzależnione od możliwości finansowych w ramach posiadanych środków na projekt.

28. Oświetlenie boiska "Strefa Sportu Zagórze".
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 170 000 zł
Projekt zakłada oświetlenie boiska znajdującego się na Zagórzu ul. Płk. Dąbka - ul. Towarowa oraz uporządkowanie terenu wokół placu zabaw (wygrabienie kamieni, posianie trawy, chodnik do bramki do placu zabaw od ul. Towarowej, klomby kwiatów). Oświetlenie boiska spowoduje że będzie ono efektywniej wykorzystywane, a uporządkowanie terenu wokół spowoduje, iż będzie bardziej estetyczne.

29. "Rowerowa Rumia" "Widoczny Na Drodze".
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
Projekt zakłada zakup kamizelek, koszulek, bluz odblaskowych i innych atrybutów rowerowych z logo "Rowerowej Rumi". Główni beneficjenci projektu to - mieszkańcy poruszający się na rowerach (dzieci i młodzież). W odblaskowe akcesoria ze specjalnym logo, zwiększające bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów będzie można zaopatrzyć się podczas organizowanych w Rumi imprez kulturalnych i sportowych.

30. III - ETAP PLACU ZABAW "JAŚ i MAŁGOSIA W ARKADII". Budowa boiska wielofunkcyjnego.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Kolejny etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego powstałego przy ul. Topolowej obejmuje powstanie boiska wielofunkcyjnego pozwalającego mieszkańcom na uprawianie gier zespołowych tj. koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej. Realizacja projektu pozwoli młodszym i starszym mieszkańcom zadbać o zdrowie i kondycję a także przyczyni się do integracji i wypracowania umiejętności współpracy w grupie.

31. Kurs samoobrony dla kobiet.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 15 000 zł
Kurs samoobrony powinien nauczyć Panie sposobów walki, które pomogą im obronić się przed napastnikiem. Projekt pozwoli kobietom poczuć się bezpieczniej i podniesie ich samoocenę. Nabyte podczas kursu umiejętności pomogą kobietom skutecznie się bronić i wyrównać ich szanse na wypadek niebezpiecznego spotkania z agresywną osobą.

32. Kurs haftu kaszubskiego.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 2 000 zł
Kurs haftu kaszubskiego ma na celu kultywowanie, podtrzymywanie tradycji hafciarskich związanych z naszym regionem. Pielęgnowanie tych umiejętności jest bardzo ważne kulturowo dla naszej społeczności i dla naszego miasta. W hafcie kaszubskim jest zaklęta prawda o życiu i historii Kaszubów. Każdy element haftu kaszubskiego, każdy kolor, kształt ma głębokie znaczenie i symbolikę.

33. Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza wokół ruin średniowiecznego kościoła w Rumi.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Projekt ma na celu poprawę wizerunku nieco zaniedbanego, a ważnego dla wielu mieszkańców miejsca - jedynego w Rumi zabytku - cmentarza, na którym znajduje się trwała ruina dawnego kościoła. W 2017 r. zostanie wykonana konserwacja ruin i nagrobków na cmentarzu, warto więc aby samo miejsce też nabrało nowego uroku i charakteru parkowego dzięki oświetleniu i nowym elementom zagospodarowania.

34. Sterylizacje i Kastracje Zwierząt Właścicielskich.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami, zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schronisk i ograniczenie liczby interwencji służb porządkowych.

35. "Usiądź i odpocznij w Rumi" - przebudowa parku przy ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi.
Typ projektu: Inwestycyjny
Koszt po weryfikacji: 200 000 zł
Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej wszystkim mieszkańcom Rumi. W ramach projektu, na skwerze przy zbiegu ulic Derdowskiego i Wybickiego w Rumi zostanie stworzona przestrzeń do codziennego relaksu oraz rekreacji, poprawiny stan zieleni (nasadzenie drzew, urządzenie rabatek) oraz wprowadzony ład przestrzenny ulicy.

36. Stacja Jazz - cykl koncertów dla dzieci.
Typ projektu: Prospołeczny
Koszt po weryfikacji: 50 000 zł
Przewiduje się prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Cykl będzie miał również wymiar edukacyjny. Projekt ma duże znaczenie społeczne - zintegruje odbiorców kultury i przyczyni się do zwiększenia liczby świadomych uczestników dóbr kultury. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Jolanta Staszewska

Bezpartyjna, zamężna, dwie córki, związana z Rumią od 18 lat. Wykształcenie wyższe, nauczyciel, były dyrektor Gim 2 w Rumi. Wieloletni praktyk i specjalista do ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.