Najważniejsze informacje

07.07.2017 RADA MIEJSKA

"Musi się bardziej postarać"

Wywiad na temat absolutorium dla Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego udzielony przez Tadeusza Piątkowskiego dla "Dziennika Bałtyckiego" - "Gońca Rumskiego". 

Jako jedyny nie zagłosował pan „za” w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Rumi. Dlaczego?

Nie podoba mi się, że w Janowie nie zrealizowano kilku inwestycji. Były zaplanowane, a z nieznanych mi powodów nie zostały zrealizowane. Poza tym kolej buduje właśnie przystanek PKP w Janowie, a w uzasadnieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawia się tę inwestycję jako zasługę pana burmistrza. Tymczasem to przedsięwzięcie zupełnie niezwiązane z tym miastem. Mam wątpliwości również do kilku innych spraw, np. konkursów na dyrektorów szkół w naszym mieście, tego co się wokół nich dzieje, czy sposobu rozstawania się z pracownikami.  

O jakie inwestycje, które nie zostały zrealizowane chodzi? 

O zatoczki postojowe, które miały powstać na wewnętrznej ulicy, równoległej do ul. Gdańskiej, w pobliżu placu zabaw. 

Złamał pan po raz pierwszy jednomyślność w głosowaniu w tej kadencji...

Czemu po raz pierwszy? Rozbieżności występowały w wielu uchwałach...

Ale nie w głosowaniu w sprawie absolutorium. Po raz pierwszy burmistrz nie otrzymał go jednogłośnie. 

Tak, ale to również dlatego, że od dawna walczę o to, aby projekt tej uchwały miał logiczny kształt. 

Czyli? 

Powinno być tak: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej analizuje wszystkie dokumenty w tej sprawie i po ich przeanalizowaniu stawia wniosek w postaci uchwały o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Tymczasem obecnie, gdy komisja przedstawia wniosek nie wiadomo kto przygotowuje projekt uchwały, nie ma ona swojego autora. 

Czyli o pana decyzji zaważyły również kwestie formalne?

Tak. 

Ale rok temu głosował pan „za”...

To był wyraźny kredyt zaufania, który w ponad 90 procentach pozostaje, ale z takim zastrzeżeniem, że pan burmistrz musi się bardziej postarać, żebym w przyszłym roku zagłosował za udzieleniem absolutorium. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.